+31 (0)318 541 111

Blog door Paul van Ruler

Hoe voorkomen we omgaan met gewetenskwesties rondom de rust- en rijtijdenwet?

Hoe uitgerust begint u de maandag? Van het weekend een marathon gelopen, wezen voetballen met vrienden of net te diep in het glaasje gekeken tijdens de buurtbarbecue? Grote kans dat u net iets minder fit bent dan anders en de kwaliteit van uw werk er tijdelijk onder lijdt. Toch wordt er diezelfde maandag, of de dagen erop, niet getoetst of u wel genoeg rustmomenten pakt en zich aan de gestelde werkuren houdt. Laat staan of u verantwoord op weg gaat. Voor chauffeurs ligt dat anders, dankzij de rust- en rijtijdenwet.

De rust- en rijtijdenwet is een complexe wet. Voor transporteurs zorgt het voor veel gepuzzel om een planning samen te stellen waarin enerzijds een efficiënt, kostendekkende dienstverlening geborgd is en anderzijds voldoende marge is voor randvoorwaarden zoals opstoppingen en geldende wetgeving. Vooral de rust- en rijtijdenwet roept bij onze klanten de nodige vragen en frustraties op.

Voordelen

Laat ik voorop stellen dat de wet veel voordelen oplevert. Zo voorkomt het concurrentievervalsing binnen Europa en borgt het de veiligheid van weggebruikers waar mogelijk. Het laatste wat iemand in z’n achteruitkijkspiegel wil zien is tenslotte een onoplettende vrachtwagenchauffeur die zich niet bewust is van een aankomende file.

Uitdagingen in de praktijk

Maar stel: de chauffeur bevindt zich op nog geen 15 minuten van zijn eindbestemming, maar volgens de geldende rust- en rijtijdenwet is het over 2 minuten tijd voor de lange rustpauze. De chauffeur voelt zich fit en scherp. Tóch even doorrijden met het risico ‘betrapt’ te worden op overtreding van de wet? Of zich netjes laten aflossen door een collega, waarna de initiële chauffeur wél de auto in stapt op weg naar zijn huis in Groningen? Volgens de wet is er maar één juiste oplossing. Waarschijnlijk sluit die niet volledig aan met wat in dit geval gevoelsmatig en praktisch de beste oplossing is. Zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen, waarbij er een keuze gemaakt moet worden die soms tegen het eigen gevoel indruist.

Anticiperen

De beste oplossing is wat mij betreft om de chauffeur, maar ook de betrokken planner, in de eerste plaats niet in zo’n situatie terecht te laten komen. Door aan de hand van beschikbare data een planning zó op te stellen dat er ruimte is om bij te sturen, zonder teveel marge in te leveren. Daarnaast biedt een organisatiepolicy over hoe om te gaan met dit soort vraagstukken en het bespreekbaar maken ervan met chauffeurs en planners goede handvatten, zodat zij weten wat er van hun verwacht wordt. Vergeet daar natuurlijk niet het ‘proactief informeren van klanten en leveranciers’ in mee te nemen.

Ondersteunende software

Bij Prometheus integreren we op korte termijn de verder geoptimaliseerde de rust- en rijtijdenwet in onze thuisbasis software, om zo een bijdrage te leveren aan de oplossing voor deze uitdagingen. Zo voorkomen we dat de chauffeur doorlopend gehinderd wordt door rekensommen om zo snel mogelijk van a naar b te komen en hoeven er ook geen vervelende kwesties opgelost te worden waarbij naleving van de rust- en rijtijdenwet in het geding komen.

Waar loopt u tegenaan?

Tegen welke situaties lopen u en uw chauffeurs aan als het gaat om naleving van de rust- en rijtijdenwet? We horen het graag!

Til uw logistieke operatie naar een hoger plan