+31 (0)318 541 111

Blog door Paul van Ruler

Hoe voorkomen we gewetenskwesties rondom de rij- en rusttijdenwet?

Hoe uitgerust begint u de maandag? Van het weekend een marathon gelopen, wezen voetballen met vrienden of net te diep in het glaasje gekeken tijdens de buurtbarbecue? Grote kans dat u net iets minder fit bent dan anders en de kwaliteit van uw werk er tijdelijk onder lijdt. Toch wordt er diezelfde maandag, of de dagen erop, niet getoetst of u wel genoeg rustmomenten pakt en zich aan de gestelde werkuren houdt. Laat staan of u verantwoord op weg gaat. Voor chauffeurs ligt dat anders, dankzij de rust- en rijtijdenwet.

De rij- en rusttijdenwet is een complexe wet. Voor transporteurs zorgt het voor veel gepuzzel om een planning samen te stellen waarin enerzijds een efficiënt, kostendekkende dienstverlening geborgd is en anderzijds voldoende marge is voor randvoorwaarden zoals opstoppingen, naleving van wetgeving en arbeidsvoorwaarden. De rij- en rusttijdenwet roept dan ook bij onze klanten de nodige vragen en frustraties op.

Voordelen

Laat ik voorop stellen dat de wet er niet voor niets is. Zo voorkomt het concurrentievervalsing binnen Europa en borgt het de veiligheid van weggebruikers waar mogelijk. Het laatste dat iemand in z’n achteruitkijkspiegel wil zien is uiteraard een onoplettende vrachtwagenchauffeur die de aankomende file mist.

Uitdagingen in de praktijk

Echter, niet alle situaties zijn zo klip en klaar: Bijvoorbeeld: de chauffeur bevindt zich op nog geen 15 minuten van zijn eindbestemming, maar volgens de geldende rij- en rusttijdenwet is het over 2 minuten tijd voor de lange rustpauze. De chauffeur voelt zich fit en scherp. Tóch even doorrijden met het risico ‘betrapt’ te worden op overtreding van de wet? Of zich netjes laten aflossen door een collega, waarna de initiële chauffeur wél de auto in stapt op weg naar zijn huis in Groningen? Volgens de wet is er maar één juiste oplossing. Waarschijnlijk sluit die niet volledig aan met wat in dit geval gevoelsmatig en praktisch de beste oplossing is. Zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen, waarbij er een keuze gemaakt moet worden die soms tegen het eigen gevoel indruist.

Anticiperen

De beste oplossing is dan ook om een chauffeur en een betrokken planner niet in zo’n situatie terecht te laten komen. De beschikbare data dienen een planning toe te laten waarin ruimte is voor bijsturing in onvoorziene situaties, zonder teveel marge in te leveren. Ook dient de organisatie beleid te implementeren dat dergelijke vraagstukken bespreekbaar maakt en chauffeurs en planners concrete acties biedt om aan alle verwachtingen te voldoen. Oók als in de operatie alles vloeibaar dreigt te worden. Vergeet uiteraard ook niet klanten en leveranciers proactief en direct te informeren over (veranderingen in) planningskeuzes die u maakt.

Ondersteunende software

Prometheus Informatics verbindt thuisbasis en chauffeur met één naadloze oplossing die een verstoring in de planning op korte termijn met de rij- en rusttijdenwet in harmonie brengt. Zo voorkomen we dat de chauffeur doorlopend afgeleid wordt door onbegrijpelijke planningskeuzes en wordt hij of zij ook niet voor dilemma’s, zoals naleving van de rij-en rusttijdenwet, gesteld.

Waar loopt u tegenaan?

Tegen welke situaties lopen u en uw chauffeurs aan als het gaat om naleving van de rust- en rijtijdenwet? We horen het graag!

Til uw logistieke operatie naar een hoger plan