+31 (0)318 541 111

Data uit softwareoplossing als bewijs:

een praktijkcasus

Het afgelopen jaar vond een ongeval met letsel plaats tijdens de inzameling van containers. Prometheus Informatics werd gevraagd om data uit de softwareoplossingen die in en om het voertuig gebruikt werd aan te leveren, om zo de omstandigheden ten tijde van het ongeval te analyseren.

Uiteraard hebben wij hierbij alleen data verstrekt die strikt noodzakelijk was om context te scheppen in de omstandigheden rondom het ongeval. Zoals informatie over snelheid, optrekken, pauzes, de afgelegde route, et cetera. Die data hebben we uit onze verschillende softwareoplossingen gehaald en naast elkaar gelegd ter vergelijking en aanvulling van elkaar.

Analyse aan de hand van data

Hoewel de chauffeur in eerste instantie beschuldigd werd van nalatigheid (namelijk het niet houden aan de maximale snelheid), liet de door ons in kaart gebrachte data zien dat de chauffeur zich wél aan de maximum snelheid gehouden heeft en hier zelfs ruim onder zat. Hij had dan ook geen schuld aan het ongeval. De oorzaak van het ongeval bleek na nader onderzoek een recente verandering (ophoging) in het wegdek te zijn.

Belang van betrouwbare data

Dit voorbeeld illustreert hoe belangrijk de rol van betrouwbare data is in het geval van een ongeval, maar ook bij geschillen geeft data uitsluitsel over zaken die anders blijven hangen bij aannames en een onderbuikgevoel.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de manier waarop u data uit onze E-Portal (als bewijslast) kunt gebruiken? Neem dan vrijblijvend contact op met Account Manager Aat Gelderblom via aat.gelderblom@prometheus.nl.