Prometheus Informatics
  • Organisatiegrootte: Grote organisatie
  • Branche: Afval, Milieu & Recycling

Circulus-Berkel verzorgt het afvalbeheer en taken in de openbare ruimte voor acht gemeenten. Daarbij richt het zich op een duurzame toekomst met beheer van grondstoffen, beheer van buitenruimte, sociale activering en bewonersparticipatie.

www.circulus-berkel.nl