Prometheus Informatics
  • Organisatiegrootte: Overheidsinstantie
  • Branche: Afval, Milieu & Recycling

Gemeenste Amsterdam maakt gebruik van de volgende dienst-(en)

Om Amsterdam schoner te maken, heeft de gemeente Amsterdam Aanvalsplan Schoon in het leven geroepen. De uitgangspunten ervan zijn 'digitale informatie', 'met elkaar' en 'slimmer werken'.

Voortaan wordt niet alleen volgens een vast schema gewerkt, maar ook op basis van digitale informatie, waarbij de gemeente gebruik maakt van Guided Navigation door Prometheus. Daarnaast wordt de schoonmaak van de stad niet langer per stadsdeel, maar centraal geregeld. 

Inwoners van Amsterdam worden opgeroepen mee te helpen om van Amsterdam niet alleen een schone, maar ook een duurzame stad te maken dat zorgvuldig omgaat met schaarse stoffen. Door afval gescheiden aan te bieden kan meer gerecycled worden en dalen de kosten voor afvalverwerking. 

www.amsterdam.nl