Prometheus Informatics
  • Organisatiegrootte: MKB klein
  • Branche: Afval, Milieu & Recycling

L’Ortye Milieu biedt een unieke methode om te toetsen hoe efficiënt en effectief uw afval conform de voorkeursvolgorde uit het landelijk afvalbeheerplan (www.lap2.nl) kan worden verwerkt. Ook biedt het een ruime variatie aan containers voor verschillende soorten afvalstoffen aan, op afroep of op basis van een vaste ledigingsfrequentie.

www.lortye.info