Prometheus Informatics
  • Organisatiegrootte: MKB middelgroot
  • Branche: Afval, Milieu & Recycling

Saver maakt gebruik van de volgende dienst-(en)

Het regionaal afvalinzamelings- en reinigingsbedrijf Saver voert sinds 1999 diensten uit voor zijn aandeelhoudende gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht. Daarnaast levert Saver ook diensten aan andere overheden, het bedrijfsleven en particulieren. 

De organisatie telt ca. 135 vaste medewerkers en maakt dagelijks gebruik van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Saver heeft de beschikking over ca. 60 operationele voertuigen. Saver is een bedrijf dat inzet op kwaliteit, veiligheid, milieu en een duurzame bedrijfsvoering.
 
Duurzaam hergebruik van afvalstromen is één van de speerpunten. Hierdoor wordt de hoeveelheid restafval gereduceerd wat weer een gunstig effect heeft op de CO2-uitstoot. Ook innovatie en duurzaamheid spelen een grote rol in de organisatie. Zo stelt Saver zijn kennis graag beschikbaar aan andere organisaties die door verdere afvalscheiding, maar ook door het voorkomen van het ontstaan van afval, substantiële voordelen willen behalen; zowel in economisch als in sociaal opzicht.

www.saver.nl