Prometheus Informatics

Gebruik feedbackfunctie zorgt voor snellere oplossing bij incidenten

Steeds meer gebruikers zien het nut van de feedbackfunctie in en dat leidt tot een snellere afhandeling bij het oplossen van incidenten.

Diverse van Prometheus’ applicaties zijn voorzien van een feedbackfunctie: het gaat hierbij om zowel E-Fleet als E-Portal applicaties zoals E-Codrive en E-Hour, als ook om mobiele applicaties zoals E-Charter, E-Fleet Mobile en E-Workforce. De feedbackfunctie kan gebruikt worden voor het melden van incidenten. De functie is toegevoegd om de service te verhogen. Steeds meer gebruikers zien het nut van de feedbackfunctie in en dat leidt weer tot een snellere afhandeling bij het oplossen van incidenten.

Snellere en betere benoeming van incidenten
Op het moment dat u een incident bij ons meldt, wordt dit altijd vastgelegd in onze Online SelfServiceDesk (https://helpdesk.prometheus.nl). U kunt hier zelf incidenten aanmelden, maar ook incidenten die per mail binnenkomen leggen wij hier vast. Dit ter monitoring van onze servicegraad en ter inzicht van de voortgang voor degene die een incident meldt. De feedbackfunctie is een slimme tool die veel gedetailleerde data koppelt aan het gemelde incident. Dit helpt ons een incident snel en goed te benoemen.

Snellere oplossing
Een goede benoeming van een incident, is van groot belang voor een snelle oplossing voor een incident weet Software ontwikkelaar Hans Zeilmaker: “Dankzij de feedbackfunctie heeft onze Servicedesk informatie beschikbaar die het nodig heeft om te bepalen of zij zelf ondersteuning kunnen leveren, of dat wij als ontwikkelaars een onderzoek moeten starten. De feedbackfunctie helpt ons zelf ook enorm. Neem bijvoorbeeld een Guided route die in E-Fleet bewerkt wordt. Mocht E-Fleet Guided onverhoopt vastlopen, dan wordt met de feedbackfunctie informatie meegestuurd over onder andere routenummer en database versies. Informatie waar gebruikers niet direct aan denken. Het stelt ons in staat om incidenten sneller te verhelpen. Een win-win dus.”

Gebruik feedbackfunctie neemt toe
Servicedesk medewerker Remko Jonker merkt tot tevredenheid een toename in het gebruik van de feedbackfunctie: “Ik bemerk een toename in het gebruik van de feedbackfunctie. Wij vragen gebruikers nadrukkelijk om incidenten met betrekking tot E-Fleet, E-Portal en diverse mobiele applicaties via de feedbackfunctie te melden. Het is in ieders voordeel. Wij hoeven minder incidenten voor onze klanten aan te melden en houden dus tijd over voor het zo snel mogelijk verhelpen van eventuele problemen.”

Om het gebruik van de feedbackfunctie te stimuleren is een mail gestuurd naar alle gebruikers van onze software. Deze kunt u hier teruglezen.