Prometheus Informatics

Rijstijlanalyse draait niet om brandstofverbruik

Rijstijlanalyse draait niet om brandstofverbruik Met bovenstaande gedachte in het achterhoofd heeft Prometheus Informatics E-Codrive geoptimaliseerd ten behoeve van de gebruikersgroep.

Met bovenstaande gedachte in het achterhoofd heeft Prometheus Informatics haar rijstijlanalyse – E-Codrive – geoptimaliseerd ten behoeve van de gebruikersgroep. Deze optimalisatie bestaat uit een verbetering van de presentatie van de resultaten en uitbreiding van de mogelijkheden om chauffeurs nog beter te beoordelen op hun beïnvloedbare rijgedrag. 

Rapportages op verschillende niveaus
Na een inventarisatie onder klanten, heeft Prometheus E-Codrive geoptimaliseerd. “Wat duidelijk naar voren kwam tijdens de inventarisatie is dat er op verschillende niveaus behoefte is aan informatie. Op directie en management niveau is brandstofgebruik een belangrijke factor. Voor teamleiders en chauffeursbegeleiders ligt de nadruk veel meer op beïnvloedbaar rijgedrag. Chauffeurs zijn vooral geïnteresseerd in hun eigen rijgedrag en dat van hun directe collega’s.” vertelt consultant John Hensen, die de inventarisatie uitvoerde.

 

Optimaal gebruik van brandstof
“E-Codrive draait niet om brandstofreductie, maar om optimaal brandstofgebruik.”, legt algemeen directeur Jan Nijland uit. “Rijgedrag is samen met tal van andere factoren van invloed op brandstofverbruik. Onze filosofie is dat de E-Codrive een oplossing is die bijdraagt aan ecologischer en economischer rijden door optimaal brandstofgebruik.”

Positieve gedragsverandering door eerlijke beoordeling
Met de meest recente optimalisatie van E-Codrive wordt iedereen van de gewenste informatie voorzien. Op chauffeursniveau ligt de nadruk op een eerlijke beoordeling. “Een vereiste voor positieve gedragsverandering bij chauffeurs is een eerlijke beoordeling. Appels met appels vergelijken!”, legt Hensen uit. “Dit betekent dat chauffeurs opgedeeld worden in chauffeursgroepen die allemaal hetzelfde type transport doen. In de rapportages staan de eigen resultaten en de gemiddelden van de chauffeursgroep waar hij/zij is ingedeeld. Daarnaast wordt door het toewijzen van parameters en weegfactoren aan de diverse chauffeursgroepen het mogelijk gemaakt een complete doorsnede te maken van alle chauffeurs. Onze kennis van de afvalmarkt, waarin veel verschillende typen transport voorkomen, is voor E-Codrive een belangrijk voordeel waar al onze klanten van profiteren.”

Wilt u meer weten over E-Codrive? Neem dan contact met ons op via sales@prometheus.nl.