Prometheus Informatics

Terugblik NVRD Jaarcongres 2018 ‘De afvalsector maakt er wat van!’

Donderdag 31 mei vond het NVRD Jaarcongres 2018 plaats. Als sponsor kijken we net als voorgaande jaren terug op een zeer geslaagd congres! Behalve dat we er veel bestaande klanten, prospects en overige bekenden uit de sector hebben gesproken, hebben we ook de nodige kennis opgedaan tijdens de presentaties.

Donderdag 31 mei vond het NVRD Jaarcongres 2018 plaats. Als sponsor kijken we net als voorgaande jaren terug op een zeer geslaagd congres! Behalve dat we er veel bestaande klanten, prospects en overige bekenden uit de sector hebben gesproken, hebben we ook de nodige kennis opgedaan tijdens de presentaties.

Zo gaf Maurice de Hond in zijn presentatie aan dat uit onderzoek is gebleken dat de Nederlandse consument bereid is tot het scheiden van afval. Nederlanders voelen zich in de laatste jaren al meer en meer verantwoordelijk voor hun gedrag in relatie tot afvalpreventie en afval scheiden. Ze zijn daarbij ook steeds meer bereid om er offers voor te brengen in handelen of in geld.

“Het lijkt er op dat de bevolking in haar opvattingen vooruit loopt op de politiek en bedrijfsleven. Inmiddels is 80 procent van de ondervraagden voor statiegeld op flesjes, blikjes, of beide. De irritatie over zwerfafval is toegenomen van 82 naar 91 procent, terwijl het aantal vervuilers is afgenomen”, aldus Maurice de Hond. De hoeveelheid afval per huishouden zal naar verwachting verder afnemen.

Verschuiving in inzameling
De wijze waarop afval wordt aangeboden zal de komende jaren meer en meer verschuiven van zakken en minicontainers naar ondergrondse containers. Het registreren van alle uit te voeren en uitgevoerde werkzaamheden wordt daarbij steeds belangrijker. Gemeenten willen de veiligheid verhogen, het aantal vervoersbewegingen terugdringen en de CO2 uitstoot verminderen, zéker binnenstedelijk.

Rol van Prometheus
Prometheus kan hier met haar oplossingen eenvoudig op inspelen. Of het nu gaat om het registreren van het aantal kilometers per route of opdracht, de CO2-uitstoot, het optimaliseren van een route of het volledig automatisch vastleggen van het gewicht per lediging: wij kunnen onze gebruikers al voorzien van de betreffende data. Oftewel: onze oplossingen zijn al op de toekomst voorbereid!

ISWA Scholarship Programme
Tijdens het congres vertelde Timothy Bouldry, Program Director van ISWA, over de resultaten die zijn behaald met het scholarship fund waaraan de NVRD leden vorig jaar hebben bijgedragen.

Het ISWA Scholarship Programme is een programma waarbij kinderen die nu werkzaam zijn op de vuilnisbelt naar school kunnen, waardoor zij een hoopvolle toekomst tegemoet gaan. Daarnaast was er een expositie van Timothy's foto’s. Tijdens de afsluitende feestavond werden daar een twaalftal van per opbod verkocht voor het goede doel. Prometheus heeft een prachtige foto aangeschaft. We zijn dat we hiermee een bijdrage aan dit belangrijke goede doel te kunnen leveren. (zie foto bovenaan)