Prometheus Informatics

Verlenging strategische samenwerking Renewi en Prometheus

Recentelijk hebben Renewi en Prometheus een akkoord bereikt over een meerjarige strategische samenwerking. Deze samenwerking stelt Renewi in staat zich te richten op haar corebusiness -het inzamelen en verwerken van afval tot nieuwe grondstoffen- zonder daarbij het belang van een professionele telematica partner uit het oog te verliezen.

Recentelijk hebben Renewi en Prometheus een akkoord bereikt over een meerjarige strategische samenwerking. Deze samenwerking stelt Renewi in staat zich te richten op haar corebusiness -het inzamelen en verwerken van afval tot nieuwe grondstoffen- zonder daarbij het belang van een professionele telematica partner uit het oog te verliezen.

De overeenkomst behelst het leveren van 1.500 tot 1.800 voertuigsystemen en meerjarige Cloud & Mobile Device Management (E-MDM) ondersteuning, voor het beheer en onderhoud van mobiele devices. Voor dit besluit heeft een zeer grondige marktanalyse plaatsgevonden waarin visie, technologie, functionaliteit en de concurrentiepositie aan bod kwamen.

Opnieuw beoordeeld
In de voorbije jaren heeft Prometheus een voorname en innovatieve positie verworven binnen de afvalbranche. Dat is in binnen-en buitenland niet onopgemerkt gebleven. Jan Nijland, algemeen directeur bij Prometheus: “Dit traject met Renewi was voor onze organisatie best spannend, vanwege de grondige uitvraag vanuit de klantzijde. Je wordt als organisatie tenslotte toch opnieuw beoordeeld. Dat we wederom geschikt zijn bevonden is natuurlijk fantastisch! Voor ons vormt het de bevestiging dat we op de juiste weg zijn en dat onze professionaliteit gewaardeerd wordt.”

Samen zaken realiseren
Louis van Boven, Contract Manager ICT bij Renewi: “De afgelopen jaren hebben we samen met Prometheus heel wat functionele en technologische veranderingen door weten te voeren. Uiteindelijk is de wijze waarop je samen zaken weet te realiseren en problemen weet op te lossen het belangrijkste van iedere samenwerking.”

Uitdagingen door fusie
Louis vervolgt: “Ook de fusie tussen Shanks en Van Gansewinkel tot Renewi vormt op gebied van telematica een uitdaging. De oplossing van Prometheus stelt ons in staat om verschillende boordcomputer-platformen naast elkaar te gebruiken. Daardoor kunnen we onze wagens gefaseerd ombouwen naar de laatste technologie. De samenvoeging van de twee gescheiden telematicaomgevingen van de oude bedrijven naar één geïntegreerde omgeving hebben we al heel snel kunnen realiseren.”  

Hoog niveau
Prometheus blijft koploper in de telematica-markt, hoewel er de afgelopen jaren diverse nieuwe partijen toegetreden zijn. Jan: “Voor ons staat kwaliteit voorop. Zo hebben we op alle TomTom Bridge terminals een beheersovereenkomst afgesloten waardoor een eventuele hardwarestoring snel is verholpen. Dat is een must: het kan niet zo zijn dat het werk bij de klant stil komt te liggen omdat de telematica niet in orde is.”

Louis vult aan: “We hebben op dit moment 1.700 voertuigen in de Benelux met een boordcomputer uitgerust. Het is dus van groot belang dat we problemen zoveel mogelijk op afstand kunnen analyseren en waar nodig direct kunnen oplossen. In het geval van een defect, kan er on site ondersteuning worden geboden.”  

Meer dan alleen een telematica oplossing
Jan: “We zien in toenemende mate dat klanten en prospects ons benaderen voor een dienstverlening die verder gaat dan alleen het leveren van een telematica oplossing. De groeiende vraag naar ons specialisme, die van system integrator, onderschrijft dat. De vernieuwde en uitgebreidere vorm van ons strategische partnership met Renewi is daar een goed voorbeeld van.”

Louis: “Ik onderschrijf dat. Je ziet dat de gebruikte telematica hardware steeds meer een commodity aan het worden is. Het zal in de toekomst steeds meer gaan om het leveren van de applicaties die kunnen draaien op deze standaard hardware en optimaal kunnen integreren met andere applicaties binnen het bedrijfsproces. Wij hebben er alle vertrouwen in dat uit de onze samenwerking tussen Prometheus en Renewi de komende jaren weer mooie nieuwe producten zullen ontstaan.”