Prometheus Informatics

Waste Insight gebruikers profiteren van standaardisatie

Gebruikers van Waste Insight die hun backoffice pakketten hebben ontsloten met het telematica platform van Prometheus Informatics profiteren van de standaardisatie tussen de drie partners.

Verbeteringen en functionele uitbreidingen aan de oplossingen van AFAS, PieterBas Automatisering en Prometheus Informatics ...

Gebruikers van Waste Insight die hun backoffice pakketten hebben ontsloten met het telematica platform van Prometheus Informatics profiteren van de standaardisatie tussen de drie partners.
Verbeteringen en functionele uitbreidingen aan de oplossingen van AFAS, PieterBas Automatisering en Prometheus Informatics worden bij alle gebruikers doorgevoerd. De afstemming om de drie systemen als 1 systeem te laten werken is de verantwoordelijkheid van de partners.

Kennis en ervaring van totale gebruikersgroep
Het grote voordeel aan de Waste Insight gedachte voor de gebruikers is dat zij - naast de eigen kennis en ervaring - automatisch gebruik maken van de kennis en ervaring van de gehele gebruikersgroep. Verbeteringen van zowel gebruikers als Waste Insight en Prometheus zelf worden besproken in een changecommissie. “Wanneer er besloten wordt verbeteringen door te voeren, dan gebeurt dit voor de gehele gebruikersgroep.” Legt consultant Leslie Hendriks uit. “Zo profiteert een Avalex bijvoorbeeld van wijzigingsaanvragen van een RMN en andersom. Daarnaast wordt elke klant up-to-date gehouden met de laatst beschikbare releases, en kan additionele functionaliteit eenvoudig geactiveerd worden.” Voegt hij hieraan toe.

Satellietpartners met afval in DNA
Waste Insight is een samenwerking tussen kernpartners Pieterbas Automatisering en AFAS software.
Voor gebieden die buiten hun eigen domein liggen, versterken zij zich met satellietpartners. “Een belangrijke voorwaarde voor het satellietpartnership is dat afval in het DNA van de betreffende organisatie zit en dat men een eigen vakgebied heeft.” licht commercieel directeur van PieterBas Automatisering Hans Buskens toe. “Prometheus heeft een lange staat van dienst in de afvalindustrie. De boordcomputeroplossingen van Prometheus verrijkt Waste Insight door aan de ene kant order gerelateerde data, inclusief weegsysteem informatie, terug te koppelen naar PB4all, aan de andere kant worden gegevens die benodigd zijn voor de payrolling teruggekoppeld naar AFAS.” legt Buskens uit.

De kracht van standaard

De kracht van Waste Insight ligt volgens Buskens is het streven naar standaardisatie: “Door een uitgebreide standaard te leveren, kunnen we meerdere klanten bedienen en kunnen we doorontwikkelen voor de markt in plaats van voor klanten specifiek. Hierdoor creëren we een toekomstbestendige oplossing die als grote voordeel  een zeer snelle implementatietijd heeft. Projecturen zitten dankzij de standaard vooral in training van personeel en niet meer in afstemming tussen verschillende pakketten.” aldus Buskens.