Prometheus Informatics

ZRD test met geregistreerd inzamelen op basis van Ultra Hoog Frequent technologie

De ZRD is een test gestart met E-Ident, Prometheus’ oplossing voor geregistreerde inzameling op basis van Ultra Hoog Frequent technologie.

De Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) rijdt al enige tijd met de mobiele (boordcomputer) oplossing van Prometheus Informatics. Nu is de ZRD ook een test gestart met E-Ident, Prometheus’ oplossing voor geregistreerde inzameling op basis van Ultra Hoog Frequent technologie. In een later stadium zal de ZRD alle waste- en administratieve processen automatiseren door onze mobiele (boordcomputer) te koppelen met Waste Insight, het hybride ERP-pakket van PieterBas Automatisering en AFAS Software.

Afval scheiden loont in gemeente Kapelle
In januari 2015 nam de gemeenteraad van Kapelle het voorstel ‘Afval scheiden loont’ aan. Het principe ‘Afval scheiden loont’, ook wel diftar genoemd, wordt per 1 januari 2016 ingevoerd. Inwoners betalen dan per keer dat zij de grijze minicontainer aanbieden. Kapelle is de eerste Zeeuwse  gemeente die het systeem met een tariefstelling op basis van aanbod van restafval gaat invoeren.

Test met E-Ident
Klik op afbeelding voor vergrotingZRD test momenteel in de gemeente Kapelle de E-Ident oplossing van Prometheus. Een voertuig met zijlader is uitgerust met UHF antennes die gekoppeld zijn aan de mobiele (boordcomputer) oplossing. De grijze containers in de gemeente Kapelle zijn voorzien van UHF tags. De digitale identificatie van de containers wordt via de mobiele (boordcomputer) oplossing doorgestuurd naar het E-Ident CMS (containermanagement systeem) waar de registratie van ledigingen inzichtelijk is.

Koppeling met Waste Insight
In navolging van de keuze voor mobiele oplossingen, heeft de ZRD de keuze gemaakt voor het hybride ERP-pakket Waste Insight. Fred Bron, operations manager bij de ZRD, vertelt hierover op het blog van Waste Insight: "In opmaat naar de keuze voor een ERP-pakket hebben we ons als eerste georiënteerd op boordcomputers en het aanbod van de verschillende leveranciers. De keuze viel daarbij op Prometheus. Toen we ook naar een geschikt ERP-pakket gingen kijken, kwamen we op Waste Insight uit. Met name het feit dat behalve kernpartners AFAS en PieterBas ook Prometheus tot dit samenwerkingsverband behoorde, sprak ons aan. Dat deze samenwerking zich bovendien al had bewezen bij Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) in Soest en Avalex in Delft gaf uiteindelijk de doorslag om voor Waste Insight te kiezen.", aldus Bron.

De voorbereidingen voor de koppeling met Waste Insight zijn inmiddels aangevangen.