Prometheus Informatics
E-Acceptor Logo
  • Acceptatieproces op de stortplaats gedigitaliseerd
  • Duidelijkheid voor acceptanten
  • Duidelijkheid naar weegbrugpersoneel
  • Duidelijkheid naar planners/leidinggevenden

E-Acceptor: acceptatieproces op de stortplaats gedigitaliseerd

Met de E-Acceptor kunt u het acceptatieproces op een stortplaats digitaliseren. De E-Acceptor is een mobile device, uitgerust met software die volledig is afgestemd op het proces van de acceptatie van afvalstromen. Deze oplossing is geschikt voor alle types stortplaatsen en geeft acceptanten, weegbrugpersoneel en leidinggevenden inzicht in het acceptatieproces. Dankzij de verbeterde bewijsvoering, voorkomt u bovendien onnodige discussies met klanten en draait u niet op voor kosten die buiten uw verantwoordelijkheid liggen.

Duidelijkheid naar acceptanten
De E-Acceptor geeft uw acceptanten een duidelijk overzicht van alle inkomende stortopdrachten. Acceptanten ontvangen, zodra het voertuig is ingewogen op de (onbemande) weegbrug, via broadcasting een stortopdracht met onder meer de voertuiginformatie, stortingsinformatie en de toegewezen stortplaats. Wanneer een voertuig naar een verkeerde locatie rijdt, kunnen uw acceptanten de chauffeur eenvoudig naar de juiste stortlocatie verwijzen.

Duidelijkheid naar weegbrugpersoneel
Met E-Acceptor staan acceptanten en weegbrugpersoneel in directe verbinding met elkaar. Het resultaat: een snellere afhandeling van wegingen en facturatie. In het geval van een foutieve storting kan uw acceptant een melding maken op zijn mobiele device. Uw weegbrugpersoneel kan het factuurbedrag aanpassen en door het verplicht meesturen van een foto, beschikt u direct over de bewijsvoering. Onduidelijkheden over acceptatie- en afwijzingsformulieren zijn zo verleden tijd.

Duidelijkheid naar planners/leidinggevenden
Aangemelde acceptanten verschijnen automatisch in E-Fleet. Planners weten zo precies waar uw acceptanten zich bevinden en u heeft real time inzicht in het acceptatie- en afhandelingsproces op de stortlocatie. Hierdoor kunnen uw planners snel inspelen op de situatie en de acceptanten daar inzetten waar dit het hardst nodig is.

Urenregistratie van Acceptanten

De urenregistratie en urenverwerking van uw acceptanten kunt u eenvoudig automatiseren door een koppeling met E-Hour