Prometheus Informatics

Visie

Toegevoegde waarde leveren, die leidt tot een langdurige partnerrelatie met onze klanten. Dat is onze belangrijkste doelstelling. Dit doen we door kostenbesparingen voor u te realiseren, maar ook door MVO-doelstellingen te behalen. Deze doelstelling vatten we bij Prometheus Informatics samen in 4 speerpunten: innovatie, specialisatie, integratie en flexibiliteit.

Innovatie
Innovatie leidt tot succes. Door voorop te lopen in innovaties, kunt u obstakels uit de weg gaan. Voor onze klanten is ICT, automatisering en digitalisering van bedrijfsprocessen van groot belang. En daarbij rekenen zij op ons. Door scherp te zijn op de nieuwste ontwikkelingen en door veel interactie met klanten en hun opdrachtgevers, weten wij wat er speelt. In onze markt, maar vooral in de markten van onze relaties. Door hier snel en slim op in te spelen, creëren we een goede samenwerking en blijvende toegevoegde waarde.

ISO certified

Ook als het om onze eigen processen gaat, speelt innovatie een belangrijke rol. In 2018 hebben we de accreditatie behaald voor ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsystemen) en ISO 27001 (informatiebeveiliging). Deze keurmerken tonen aan dat wij bewezen kwaliteit leveren, maar ook dat we voorop lopen in de branche. En dat is pas het begin, want ook de komende jaren blijven wij onze processen en dienstverlening optimaliseren.  

Specialisatie
U richt zich op uw corebusiness, wij ondersteunen u daarbij. Door te doen waar we het beste in zijn: softwareontwikkeling, gericht op datacommunicatie tussen mensen, processen en systemen. In samenwerking met betrouwbare technologiepartners ontwikkelen we continu nieuwe technologieën met bewezen technieken die u een voorsprong geven ten opzichte van uw concurrenten.

Integratie
Uw logistieke en bedrijfsprocessen vormen voor ons het uitgangspunt om oplossingen te ontwikkelen die geïntegreerd kunnen worden in één systeem. Hierdoor heeft u slechts eenmalige aanschafkosten van hardware en kunt u eenvoudig opschalen in functionaliteiten.

Flexibiliteit
U kiest het backoffice systeem dat het beste past bij uw logistieke en bedrijfsprocessen. Daarom zijn onze oplossingen te koppelen aan praktisch ieder Enterprise Resource Planning-system (ERP-systeem), Advanced Planning System (APS) en Transport Management Systeem (TMS). En ons telematica platform? Dat sluit hier naadloos op aan. Vanzelfsprekend.